Skip to main content

VII suomalainen perheterapiakongressi 2022

Läsnäolon voimaa – perheresilienssi ja elämänhaasteista selviytyminen

Perheterapiakongressi 21.-23.11.2022

Tampere-talo, Tampere

VII suomalainen perheterapiakongressi 2022

Järjestyksessä seitsemäs Suomalainen Perheterapiakongressi järjestetään Tampereella 21.11. – 23.11.2022. Tampere-talo tarjoaa juhlavat puitteet 20 vuotta sitten ensimmäisen kerran järjestetylle tapahtumalle! Tänä vuonna tulee kuluneeksi myös 60 vuotta siitä, kun Virginia Satir sai apurahan ensimmäisen perheterapiakoulutuksen järjestämiseksi Yhdysvalloissa. Kongressi toteutuu kansallisella mielenterveysviikolla, jonka teemana on tänä vuonna toivon luominen tulevaan. Kongressin sisällöstä ja järjestelyistä vastaa Pirkanmaan perhe- ja paripsykoterapiayhdistys yhdessä Suomen perheterapiayhdistyksen kanssa.

Läsnäolon voimaa – perheresilienssi ja elämänhaasteista selviytyminen on perheterapiakongressin pääteema. Koronapandemian kurimuksessa ja Ukrainan sodan yllättäessä on totisesti tarvittu sekä läsnäolon taitoja että perhesinnikkyyttä! Läsnäolon ja aidon kohtaamisen merkitys on korostunut globaalien kriisien luomissa haastavissa ja nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. Kuunteleminen ja läsnäolo – dialogisuus – vaatii hyvää vireystilaa ja aktiivista otetta. Kehollisuutta. Läsnäolon kokemukset ovat aina yhteyden kokemuksia – joko yhteyttä itseen, toisiin tai ympäristöön. Me perhe- ja pariterapeutit autamme osaltamme ihmisiä parempiin yhteyksiin, korjaamaan katkoksia ja ymmärtämään asioita eri näkökulmista. Kannattelemme ja kuljemme rinnalla. Myös perhe- ja pariterapeuttien luovuus ja luovien menetelmien käyttö on yhtenä keskeisenä teemana kongressissa.

Tarvitsemme erityisen hyviä vuorovaikutustaitoja saadaksemme yhteyden toisiin ihmisiin työskennellessämme etäsovellusten kautta. Muutokset suhteissa ja työskentelytavoissa ovat olleet nopeita, mutta ihmiset ovat oppineet uutta, joustaneet ja sopeutuneet selviytyäkseen koko maapalloa koettelevasta koronavirustaudista. Toisaalta etäyhteydet ovat auttaneet meitä saavuttamaan ihmisiä matkojenkin päästä. Tämä on luonut uusia mahdollisuuksia perhe- ja pariterapian kentälle ja auttamisjärjestelmiin. Niinpä kongressin keskeiseksi teemaksi on nostettu läsnäolon rinnalle perheiden ja yhteisöjen resilienssi: kriisinkestävyys ja muutosjoustavuus, pärjäävyys. Läheisten ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan tuki vahvistaa selviytymismahdollisuuksia. Arjessa se syntyy yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Monenlaisia taitoja on tarvittu, jotta toimintakyky on säilynyt kriisien keskellä, on sopeuduttu ja menty eteenpäin tulevaisuuteen luottaen, toivoa luoden ja ylläpitäen. Perheet ovat toimineet voimavarana elämän haasteissa. Perhe- ja pariterapeutit ovat omalta osaltaan auttaneet perheitä selviytymään ja tulevat tekemään niin jatkossakin.

Tämän vuoksi on merkityksellistä pohtia yhdessä myös sitä, miten perhe- ja pariterapian vaikuttavuus ja sovellettavuus ymmärretään ja hyödynnetään palvelujärjestelmissä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten ja hyvinvointialueille siirtymisen myötä. Kongressissa järjestetään paneelikeskusteluita näihin teemoihin liittyen, tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Tampere-talo luo toimivat ja juhlalliset puitteet kongressillemme. Kongressin tervetulojuhla ja Tampereen kaupungin vastaanotto järjestetään taidenäyttelyn avajaisten yhteydessä 21.11.2022 Tampere-talossa, samoin kuin tiistain juhlaillallinen, jonne on erillinen ilmoittautuminen. Kongressin suojelijana toimii Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Tämän kongressin me perhe- ja pariterapeutit luomme yhdessä. Tule mukaan, yhteisessä läsnäolossa on voimaa!

Terhi Kotilainen
Kongressitoimikunnan puheenjohtaja
Pirkanmaan perhe- ja paripsykoterapiayhdistys ry puheenjohtaja

Juha Metelinen
Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys ry puheenjohtaja

Kuva: Kristian Tervo

Kongressin suojelija

Pandemia-aika muuttanut arkeamme, ajatteluamme ja tulevaisuuttamme niin yksilön, kaupunkien kuin valtakunnan tasolla. Se on koetellut meitä eri tavoin. Siinä missä toiset ovat saaneet rauhoitettua arkeaan, toisille muuttunut arki on tuonut mukanaan epävarmuutta ja huolta. Hyvässä ja pahassa pandemian jäljet näkyvät meissä ja ihmissuhteissamme vielä pitkään. Viisasta on keskustella ja kuunnella muita avoimin mielin, säilyttää yhteys itseen ja toisiin.

Toivotan seitsemännen Suomalaisen Perheterapiakongressin lämpimästi tervetulleeksi Tampereelle!

Anna-Kaisa Ikonen,
Tampereen pormestari

Anna-Kaisa Ikonen on Tampereen pormestari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu. Lisäksi hänellä on useita luottamustoimia. Ikosella on laaja-alainen kokemus yhteiskunnallisen vaikuttamisen sekä johtamisen tehtävistä. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa kansanedustajana, valtiosihteerinä kahdessa edellisessä maan hallituksessa ja eri johtotehtävissä Tampereen kaupungilla. Ikonen on toiminut myös työelämäprofessorina Tampereen yliopistossa. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden tohtori.

#perheterapia2022 #perhevoimavarana #läsnäolonvoimaa

Tärkeät päivämäärät

  • Ilmoittautuminen 1.10.2021-21.11.2022
  • Abstraktien jättöaika 18.10.-10.12.2021
  • Ilmoitukset abstraktien hyväksynnästä on lähetetty 16.12.2021
  • Kongressi 21.-23.11.2022
    (kongressi on siirretty keväästä 2022 syksylle 2022)

Seuraa somessa

Tule mukaan innostumaan ja verkostoitumaan!

Liity mukaan, innostu tutkitusta tiedosta, keskustele kollegoiden kanssa, jaa kokemuksiasi ja oivalla uutta!

IlmoittauduIlmoittaudu

Tule mukaan kumppaniksi ja näytteilleasettajaksi

Kongressin yhteydessä järjestetään näyttely. Ota yhteyttä mikäli haluat tulla esittelemään esim. organisaatiosi toimintaa.

KumppaniksiKumppaniksi

Kongressiuutiset

Kuulumisia järjestäjiltä

Järjestäjä