Skip to main content

VII suomalainen perheterapiakongressi 2022

Läsnäolon voimaa – perheresilienssi ja elämänhaasteista selviytyminen

Perheterapiakongressi 21.-23.11.2022

Tampere-talo, Tampere

VII suomalainen perheterapiakongressi 2022

Järjestyksessä seitsemäs Suomalainen Perheterapiakongressi järjestetään Tampereella 21.11. – 23.11.2022, paikkana on Tampere-talo kaupungin sydämessä. Kongressi halutaan järjestää terveysturvallisesti ja tämän vuoksi ajankohta on siirretty keväästä syksyyn. Kongressin sisällöstä ja järjestelyistä vastaa Pirkanmaan perhe- ja paripsykoterapiayhdistys yhdessä Suomen perhe- ja pariterapiayhdistyksen kanssa.

Kongressin teemana on Läsnäolon voimaa – perheresilienssi ja elämänhaasteista selviytyminen. Koronapandemiaan ja nyttemmin Ukrainan sotaan liittyen on totisesti tarvittu sekä läsnäolon taitoja että perhesinnikkyyttä! Resilienteissä yhteisöissä meillä on valtavat voimavarat toistemme kohtaamiseen ja auttamiseen. Ukrainan sota on saanut suomalaisten auttamishalun liikkeelle ennennäkemättömällä tavalla.

Läsnäolon ja aidon kohtaamisen merkitys on korostunut haastavissa ja nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. Kuunteleminen ja läsnäolo – dialogisuus – vaatii hyvää vireystilaa ja aktiivista otetta.  Kehollisuutta. Läsnäolon kokemukset ovat aina yhteyden kokemuksia – joko yhteyttä itseen, toisiin tai ympäristöön. Me perhe- ja pariterapeutit autamme osaltamme ihmisiä parempiin yhteyksiin, korjaamaan katkoksia ja ymmärtämään asioita eri näkökulmista. Kannattelemme ja kuljemme rinnalla. Myös perhe- ja pariterapeuttien luovuus ja luovien menetelmien käyttö on yhtenä keskeisenä teemana kongressissa.

Perheiden ja yhteisöjen resilienssin tukeminen ja vahvistaminen on merkityksellistä tässä ajassa. Tämän vuoksi kongressissa halutaan nostaa esiin kriisinkestävyyden, muutosjoustavuuden ja pärjäämisen näkökulmia. Läheisten ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan tuki vahvistaa selviytymismahdollisuuksia. Arjessa se syntyy yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa.  Monenlaisia taitoja on tarvittu, jotta toimintakyky on säilynyt kriisien keskellä, on sopeuduttu ja menty eteenpäin tulevaisuuteen luottaen. Perheet ovat toimineet voimavarana koronapandemian haasteissa. Perhe- ja pariterapeutit ovat omalta osaltaan auttaneet perheitä selviytymään ja tulevat tekemään niin jatkossakin.

Tarvitsemme erityisen hyviä vuorovaikutustaitoja saadaksemme yhteyden toisiin ihmisiin työskennellessämme etäsovellusten kautta. Muutokset suhteissa ja työskentelytavoissa ovat olleet nopeita, mutta ihmiset ovat oppineet uutta, joustaneet ja sopeutuneet selviytyäkseen koko maapalloa koettelevista globaaleista kriiseistä. Toisaalta etäyhteydet ovat auttaneet meitä saavuttamaan ihmisiä matkojenkin päästä. Tämä luo uusia mahdollisuuksia perhe- ja pariterapian kentälle ja auttamisjärjestelmiin.

Tämän vuoksi on merkityksellistä pohtia yhdessä myös sitä, miten perhe- ja pariterapian vaikuttavuus ja sovellettavuus ymmärretään ja hyödynnetään palvelujärjestelmissä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten myötä. Yksilökeskeisyydestä on viisasta pyrkiä monenvälisiin yhteyksiin. Kongressissa järjestetään paneelikeskusteluita näihin teemoihin liittyen, tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Tampere-talo luo toimivat ja juhlalliset puitteet kongressillemme. Kongressin tervetulojuhla järjestetään taidenäyttelyn avajaisten yhteydessä 21.11.2022 Tampere-talossa, samoin kuin tiistain juhlaillallinen, jonne on erillinen ilmoittautuminen.

Tämän kongressin me perhe- ja pariterapeutit luomme yhdessä. Tervetuloa mukaan, yhteisessä läsnäolossa on voimaa!

Terhi Kotilainen
Kongressitoimikunnan puheenjohtaja
Pirkanmaan perhe- ja paripsykoterapiayhdistys ry puheenjohtaja

Juha Metelinen
Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys ry puheenjohtaja

Kuva: Kristian Tervo

Kongressin suojelija

Pandemia-aika muuttanut arkeamme, ajatteluamme ja tulevaisuuttamme niin yksilön, kaupunkien kuin valtakunnan tasolla. Se on koetellut meitä eri tavoin. Siinä missä toiset ovat saaneet rauhoitettua arkeaan, toisille muuttunut arki on tuonut mukanaan epävarmuutta ja huolta. Hyvässä ja pahassa pandemian jäljet näkyvät meissä ja ihmissuhteissamme vielä pitkään. Viisasta on keskustella ja kuunnella muita avoimin mielin, säilyttää yhteys itseen ja toisiin.

Toivotan seitsemännen Suomalaisen Perheterapiakongressin lämpimästi tervetulleeksi Tampereelle!

Anna-Kaisa Ikonen,
Tampereen pormestari

Anna-Kaisa Ikonen on Tampereen pormestari, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu. Lisäksi hänellä on useita luottamustoimia. Ikosella on laaja-alainen kokemus yhteiskunnallisen vaikuttamisen sekä johtamisen tehtävistä. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa kansanedustajana, valtiosihteerinä kahdessa edellisessä maan hallituksessa ja eri johtotehtävissä Tampereen kaupungilla. Ikonen on toiminut myös työelämäprofessorina Tampereen yliopistossa. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden tohtori.

#perheterapia2022 #perhevoimavarana #läsnäolonvoimaa

Tärkeät päivämäärät

  • Ilmoittautuminen 1.10.2021-21.11.2022
  • Abstraktien jättöaika 18.10.-10.12.2021
  • Ilmoitukset abstraktien hyväksynnästä on lähetetty 16.12.2021
  • Kongressi 21.-23.11.2022
    (kongressi on siirretty keväästä 2022 syksylle 2022)

Seuraa somessa

Tule mukaan innostumaan ja verkostoitumaan!

Liity mukaan, innostu tutkitusta tiedosta, keskustele kollegoiden kanssa, jaa kokemuksiasi ja oivalla uutta!

IlmoittauduIlmoittaudu

Tule mukaan kumppaniksi ja näytteilleasettajaksi

Kongressin yhteydessä järjestetään näyttely. Ota yhteyttä mikäli haluat tulla esittelemään esim. organisaatiosi toimintaa.

KumppaniksiKumppaniksi

Kongressiuutiset

Kuulumisia järjestäjiltä

Järjestäjä