VII suomalainen perheterapiakongressi 2022

Läsnäolon voimaa – perheresilienssi ja elämänhaasteista selviytyminen

Perheterapiakongressi 30.3.-1.4.2022

Tampere-talo, Tampere

VII suomalainen perheterapiakongressi 2022

Järjestyksessä seitsemäs Suomalainen Perheterapiakongressi järjestetään Tampereella 30.3. – 1.4.2022, paikkana on Tampere-talo kaupungin sydämessä. Tarvittaessa kongressi järjestetään etäyhteyksien välityksellä – toki toivomme voivamme tavata kasvotusten!

Kongressin otsikko on Läsnäolon voimaa – perheresilienssi ja elämänhaasteista selviytyminen. Koronapandemian kurimuksessa on totisesti tarvittu sekä läsnäolon taitoja että perhesinnikkyyttä! Läsnäolon merkitys on korostunut niin kotikaranteenissa kuin etätöissäkin: kuunteleminen ja läsnäolo vaatii hyvää vireystilaa ja aktiivista otetta.  Kehollisuutta. Läsnäolon kokemukset ovat aina yhteyden kokemuksia – joko yhteyttä itseen, toisiin tai ympäristöön. Me perhe- ja pariterapeutit autamme osaltamme ihmisiä parempiin yhteyksiin, korjaamaan katkoksia ja ymmärtämään asioita eri näkökulmista. Kannattelemme. Myös perhe- ja pariterapeuttien luovuus ja luovien menetelmien käyttö on yhtenä keskeisenä teemana kongressissa.

Tarvitsemme erityisen hyviä vuorovaikutustaitoja saadaksemme yhteyden toisiin ihmisiin työskennellessämme etäsovellusten kautta. Muutokset suhteissa ja työskentelytavoissa ovat olleet nopeita, mutta ihmiset ovat oppineet uutta, joustaneet ja sopeutuneet selviytyäkseen koko maapalloa koettelevasta globaalista kriisistä. Toisaalta etäyhteydet ovat auttaneet meitä saavuttamaan ihmisiä matkojenkin päästä. Tämä luo uusia mahdollisuuksia perhe- ja pariterapian kentälle ja auttamisjärjestelmiin. Niinpä kongressin keskeiseksi teemaksi on nostettu läsnäolon rinnalle perheiden ja yhteisöjen resilienssi: kriisinkestävyys ja muutosjoustavuus, pärjäävyys. Läheisten ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan tuki vahvistaa selviytymismahdollisuuksia. Arjessa se syntyy yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa.

Tämän vuoksi on merkityksellistä pohtia yhdessä myös sitä, miten perhe- ja pariterapian vaikuttavuus ja sovellettavuus ymmärretään ja hyödynnetään palvelujärjestelmissä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten myötä. Kongressissa järjestetään paneelikeskusteluita näihin teemoihin liittyen, tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Tämän kongressin me perhe- ja pariterapeutit luomme yhdessä. Tule mukaan, yhteisessä läsnäolossa on voimaa!

Terhi Kotilainen
Kongressitoimikunnan puheenjohtaja
Pirkanmaan perhe- ja paripsykoterapiayhdistys ry puheenjohtaja

Juha Metelinen
Suomen Perheterapiayhdistys puheenjohtaja

#perheterapia2022 #perhevoimavarana #läsnäolonvoimaa

Tärkeät päivämäärät

  • Ilmoittautuminen 1.10.2021-30.3.2022
  • Abstraktien jättöaika 18.10.-19.11.2021
  • Ilmoitukset abstraktien hyväksynnästä 15.12.2021

Seuraa somessa

Tule mukaan innostumaan ja verkostoitumaan!

Liity mukaan, innostu tutkitusta tiedosta, keskustele kollegoiden kanssa, jaa kokemuksiasi ja oivalla uutta!

IlmoittauduIlmoittaudu

Tule mukaan kumppaniksi ja näytteilleasettajaksi

Kongressin yhteydessä järjestetään näyttely. Ota yhteyttä mikäli haluat tulla esittelemään esim. organisaatiosi toimintaa.

KumppaniksiKumppaniksi

Järjestäjä