Skip to main content

Yhteystiedot

Järjestelytoimikunta

Kongressin sisällöstä ja järjestelyistä vastaa Pirkanmaan perhe- ja paripsykoterapiayhdistys yhdessä Suomen perhe- ja pariterapiayhdistyksen kanssa.

Suomen perhe- ja pariterapiayhdistyksen edustus

 • Anita Birstolin
 • Kirsi Heikinheimo
 • Terhi Kotilainen
 • Ilkka Määttä

Pirkamaan perhe- ja paripsykoterapiayhdistyksen edustus

 • Terhi Kotilainen
 • Karolina Bechinsky
 • Nana Harmonen
 • Kirsi Koponen
 • Pirjo Latvanen
 • Satu Muikku
 • Lasse Salmi
 • Virpi Vaattovaara

Tieteellinen toimikunta

 • Eija-Liisa Rautiainen, puheenjohtaja, psykologian tohtori, perheterapiakouluttaja
 • Aarno Laitila, filosofian tohtori, perheterapiakouluttaja
 • Ilpo Kuhlman, psykologian tohtori (PsT), perheterapiakouluttaja
 • Nina Kilkku, terveystieteiden tohtori, perhe- ja paripsykoterapeutti

Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys ry 

Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys on perustettu vuonna 1984. Yhdistyksen tarkoitus on kehittää perheterapiaa ja perheterapeuttista työskentelyä. Sekä tuoda esiin perheterapeuttisen työskentelyn vaikuttavuutta ja vahvistaa sen asemaa ja käyttöä yhteiskunnassa sekä lisätä perheterapeuttien välistä yhteistyötä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää ja tukee koulutus-, tutkimus-,  tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä antaa asiantuntijalausuntoja omaan alaansa liittyvistä asioista.

Perheterapialehti

Perhe- ja pariterapia-lehti on perhe- ja pariterapiaa sekä perhe- ja verkostokeskeistä työtä tekevien terveydenhuollon, sosiaalihuollon, opetus- ja kasvatusalan sekä sielunhoitotyön työntekijöiden digitaalinen verkossa ilmestyvä ammattilehti. Pari- ja perheterapialehteen ilmestyy uusia artikkeleja ainakin neljä kertaa vuodessa.

Lehti julkaisee artikkeleita perheterapian ja muiden psykoterapian suuntausten eri työmuodoista. Palstatilaa saavat myös kiinnostavat teoreettiset pohdinnat terapiatyön kehittämiseksi. Lisäksi lehdessä julkaistaan hankekuvauksia, tapausselostuksia, kongressiselosteita ja uutisia. Lehti on tietolähde myös sosiaalisten järjestelmien käyttäytymisestä ja organisaatioiden kehittämisestä kiinnostuneille.

Lehteä julkaisee Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys ry.

Yhteystiedot

Kongressin ohjelma

Jos sinulla on kysymyksiä kongressin ohjelmasta, ota yhteyttä järjestelytoimikuntaan: tieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Eija-Liisa Rautiainen:

Ilmoittautuminen ja käytännön järjestelyt

Jos sinulla on kysymyksiä koskien ilmoittautumista ja käytännön järjestelyjä, olethan yhteydessä Aboa kongressi- ja tapahtumapalveluihin: