Skip to main content

Kongressin ohjelma

Teema

Kongressin keskeiseksi teemaksi on nostettu läsnäolon rinnalle perheiden ja yhteisöjen resilienssi: kriisinkestävyys ja muutosjoustavuus, pärjäävyys. Läheisten ihmisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan tuki vahvistaa selviytymismahdollisuuksia. Arjessa se syntyy yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Monenlaisia taitoja tarvitaan, jotta toimintakyky säilyy kriisien keskellä, sopeudutaan ja mennään eteenpäin tulevaisuuteen luottaen. Perheet ovat toimineet voimavarana koronapandemian haasteissa. Perhe- ja pariterapeutit ovat omalta osaltaan auttaneet perheitä selviytymään ja tulevat tekemään niin jatkossakin.

Hyvinvointialueita rakennetaan kuumeisesti, ja niinpä kongressissakin keskustellaan siitä, miten lapsiperheiden palvelut järjestettäisiin lapsi- ja perhenäkökulma edellä. Miten sosiaali- ja terveyspalveluissa hyödynnetään lähi- ja viranomaisverkoston voimavaroja ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä? Perhekeskeisen työn tekemistä tarkastellaan monista kiinnostavista näkökulmista. Tässä kongressissa on läsnä sekä sosiaalinen että terveys, molemmat yhteisessä vuoropuhelussa perheiden parhaaksi toimien.

Läsnäolon voimaa – perheresilienssi ja elämänhaasteista selviytyminen

Ohjelma

Ohjelma sisältää kutsupuheenvuorojen ja paneelikeskustelujen lisäksi useita rinnakkaissessioita. Rinnakkaissessiot pitävät sisällään teemaseminaareja ja työpajoja sekä yksittäisiä vapaita esityksiä (vain erikoistyöpajoihin on ennakkoilmoittautuminen). Rinnakkaissessioiden osalta ohjelmaan on merkitty tilan lisäksi session tyyppi jos kyseessä on teemaseminaari tai työpaja. Esityksen otsikon yhteydessä mahdollisesti mainittu numero viittaa esityksen abstraktiin.

Hyväksytyt abstraktit julkaistaan sähköisessä ohjelma- ja abstraktikirjassa kongressin verkkosivustolla ennen kongressin alkua. Ohjelma- ja abstraktikirja on luettavissa vielä 2 kk kongressin päättymisestä. Kongressissa ei jaeta paperista ohjelmaa.

MAANANTAI 21.11.2022
Vaikuttavuus

10.00 –  12.00 | Ilmoittautuminen
12.00 – 13.15 | Avajaiset
Pieni sali Perheterapiakongressin avajaiset
13.15 – 13.45 | Kahvitauko
13.45– 15.15 | Paneelikeskustelu
Pieni sali Mitä tiedämme perhe- ja pariterapian käytettävyydestä, vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta tänään?
Puheenjohtaja Juha Holma, psykologian professori, kouluttajapsykoterapeutti (perheterapia), Jyväskylän yliopisto

Panelistit:

  • Tomi Bergström PsT, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
  • Mari Hirvonen, asiantuntija, ltsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla
  • Laura Yliruka VtT, Lastensuojelun kehittämispäällikkö, Lastensuojelun osaamiskeskittymä (VAEY), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
15.15 – 15.45 | Tauko
15.45 – 17.15 | Paneelikeskustelu
Pieni sali Mikä on perhe- ja pariterapian asema sosiaali- ja terveyspalveluissa tulevaisuudessa?
Keskustelua perhekeskeisen työtavan edistämisestä Suomessa.
Puheenjohtaja Kaija Puura, lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri, perhepsykoterapeutti (VET), Tampereen yliopisto, Tampereen yliopistollinen sairaala

Panelistit:

  • Sami Pirkola, sosiaalipsykiatrian professori, tutkimusvaradekaani, Tampereen yliopisto
  • Selma Gaily-Luoma, perhe- ja paripsykoterapeutti, väitöskirjatutkija, Terapiat etulinjaan-hanke
  • Hanne Kalmari, lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman projektipäällikkö, Tulevaisuuden sote-keskusohjelman johtava asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Jorma Piha, psykoterapeuttikoulutuskonsortion puheenjohtaja, lastenpsykiatrian professori emeritus, kouluttajapsykoterapeutti (perheterapia)
  • Titta Pelttari, lasten, nuorten ja perheiden palvelujen palvelulinjajohtaja, Pirkanmaan hyvinvointialue
17.30 – 19.00 | Kongressin tervetulojuhla, Tampereen kaupungin vastaanotto ja taidenäyttelyn avajaiset

Ohjelmamuutokset mahdollisia.

TIISTAI 22.11.2022
Perhe-, pari- ja yhteisöresilienssi – Perheen myönteiset voimavarat apuna elämänhaasteista selviytymisessä

9.30 – 10.30 | Rinnakkaissessiot
Maestro Teemaseminaari
1 Itsemurhayritys koskettaa koko perhettä – miten palvelujärjestelmä sen huomioi?
Juha Metelinen  
Duetto 1 Teemaseminaari
2
 Työntekijöiden ja asiakkaiden kokemuksia systeemisen työotteen soveltamisessa lastensuojelussa
Jaana Ryynänen, Veronica Lundqvist

3 Perheterapeutti lastensuojelun avopalveluiden kontekstissa
Katarina Fagerström
Duetto 2 Työpaja
4
 Miten tukea sairastuneen omaisia? Vuoropuhelua kokemusasiantuntijoiden kanssa
Terhi Kotilainen, Minna Vuorio

Tuomas, kokemusasiantuntija, FinFami Pirkanmaa
Tuula Gauffin, kokemusasiantuntija, FinFami Pirkanmaa
Riffi Työpaja
5 Näkökulmia lapsen kokemaan emotionaaliseen turvallisuuteen sijaishuollossa
Hanna Särkiö, Suvi Peltola
Opus 3 Työpaja
6
Nuoruusikä perheterapiassa
Jenni Hovila, Riikka Luostarinen, Tapio Ikonen
Opus 1 ja 2 7 Elämän puu – Tree of Life – terapeuttinen menetelmä perheiden ja parien kanssa työskentelyyn
Pirjo Latvanen
Aaria 8 Ympäristötunteet ihmissuhdetyössä
Harriet Rabb
Muumimuseo Erikoistyöpaja
Muumit, Tove ja perhedynamiikka – Muumien perheresilienssi.(Etukäteisilmoittautuminen ja maksu kongressi-ilmoittautumisen yhteydessä.)
10.30 – 11.00 | Tauko
11.00 – 12.00 | Kutsupuheenvuoro
Pieni sali Ylisukupolvisuus, yhteisövaikuttavuus ja resilienssi – kehittämisen ja tutkimuksen vuoropuhelu
Mika Niemelä FT, Interventio- ja implementointitutkimuksen työelämäprofessori, Oulun yliopisto,
kouluttajapsykoterapeutti (perheterapia), vuoden perheterapeutti 2020
12.00 – 13.00 | Lounas
13.00 – 14.30 | Kutsupuheenvuoro
Pieni sali Perheterapiaan osallistuva lapsi – kohti dialogista vuorovaikutuskumppanuutta
Mira Helimäki PsT, psykologian tohtori, teologi

Kommentoimassa Marianna Kettunen, kouluttajapsykoterapeutti (perheterapia)
14.30 – 15.00 | Kahvitauko
15.00 – 16.00 | Rinnakkaissessiot
Pieni sali Teemaseminaari
9
 Relationaalinen mieli: ruumiillinen synkronia ja osallistujien kokemukset pariterapiassa.
Virpi-Liisa Kykyri

10 Miten hermostollinen synkronia, kehon liikkeiden synkronia ja puhe liittyvät toisiinsa pariterapiassa?
Petra Nyman-Salonen

11 Ruumiillinen synkronia pariterapian hiljaisissa hetkissä
Mikko Ruhanen 
Maestro Teemaseminaari
12, 13
 Itsemurhayritys koskettaa koko perhettä – miten palvelujärjestelmä sen huomioi?
Selma Gaily-Luoma, Juha Metelinen 
Duetto 1 Teemaseminaari
14
 Käynti Kerrallaan Terapia
Pekka Aarninsalo, Pertti Virta, Tuomas Perkiö
Duetto 2 Teemaseminaari
15
 Virtuaalitodellisuus apuna parisuhdeväkivallan ehkäisyssä
Juha Holma
Riffi 16 Lapsuuden haitalliset kokemukset (Adverse Childhood Experiences – ACEs), vanhemmuuden uupumus ja toiveikkuus: työkaluja ylisukupolvisen kierteen katkaisemiseksi ja monialaisen perheitä kohtaavan yhteistyön tueksi
Saija Westerlund-Cook

17 Perhesuhteiden tukeminen sijaishuollon aikana
Ulla Nissinen
Opus 3 Työpaja
18
Miten tukea koko perheen mentalisaatiokykyä?
Saara Salo
Opus 1 ja 2 Työpaja
19
Yhteisövaikuttavuus ja lapsiperhepalveluiden integraatio
Mari Hirvonen
Aaria Työpaja
20
Perhe- ja pariterapialehden kirjoittajatyöpaja
Mika Niemelä ja Päivi Kangas 
Muumimuseo Erikoistyöpaja
Muumit, Tove ja perhedynamiikka – Muumien perheresilienssi.(Etukäteisilmoittautuminen ja maksu kongressi-ilmoittautumisen yhteydessä.)
16.00 – 16.15 | Tauko
16.15 – 17.15 | Rinnakkaissessiot
Pieni sali Teemaseminaari
21
 Erilaiset vastaukset pariterapian Stimulated Recall Interview-haastatteluissa
Jarl Wahlström

22 Millaista tietoa Stimulated Recall Interview antaa pariterapian tunnevaltaisista hetkistä?
Virpi-Liisa Kykyri
Maestro 23 Perämoottorikeskusteluja – itsenäistyvän pojan ja isän kirjeenvaihto perheterapeutin silmin
Janna Rantala, Petri Tamminen, Antti Rönkä
Duetto 1 Työpaja
24
 Kokemuksia, kasvua, reittejä ja matkantekoa perheterapeutiksi ja perheterapeuttina
Marjo Panttila, Minna Wikgren, Jenni Hovila, Tero Tuura, Rauha Howe, Katriina Hakamäki
Duetto 2 Teemaseminaari
25
 Perhesysteemi ja lapseen kohdistuva väkivalta – miten tukea koko perhettä?
Sini Vehkaoja, Johanna Pirinen
Riffi Työpaja
26
 Terapeutti on VÄHÄN väsynyt – Miten auttaja huolehtii omasta resilienssistä
Kirsi Heikinheimo, Juha Metelinen
Opus 3 27 Vanhemman mentalisaatiokyky pienen lapsen kehitystä suojaavana tekijänä separaatiotilanteissa
Nina Mellenius

28 Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n ITUA-hanke (Isille Tukea Arkeen)
Tiina Vartiainen
Opus 1 ja 2 29 Väkivallaton vastarinta NVR (Non Violent Resistance) ryhmä lastensuojelun asiakkuudessa olevien lasten vanhemmille
Katarina Fagerström

30 Lapsiperheammattilaisten tiedot ja taidot lasten kaltoinkohtelun riskin tunnistamisessa -mikä merkitys on koulutuksella?
Eija Paavilainen
Aaria 31 Vakava sairaus ja kuolema parisuhteessa ja perheessä
Sanna Aavaluoma
19.00 | Juhlaillallinen, Tampere-talo, Sorsapuistosali

Huom! Muumi-työpajoihin ilmoittaudutaan etukäteen kongressi-ilmoittautumisen yhteydessä.

Ohjelmamuutokset mahdollisia.

KESKIVIIKKO 23.11.2022
Perhe- ja pariterapeuttien luovuus & läsnäolon voima

9.00 – 10.30 | Kutsupuheenvuoro
Pieni sali Kehollinen synkronia pariterapiassa
Petra Nyman-Salonen PsM, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto / Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Kommentoimassa Hanna Pinomaa, psykologi, erityistason paripsykoterapeutti ja tunnekeskeisen pariterapian työnohjaaja ja kouluttaja
10.30 – 11.00 | Tauko
11.00 – 12.00 | Rinnakkaissessiot
Pieni sali Työpaja
32
Fokusoitu Vakauttava pari- ja perheterapia
Aino Maija Rautkallio, Minna Koskinen
Maestro Teemaseminaari
33
”Mitä ihmettä mä nyt teen?” Perhe- ja pariterapian eettisiä ulottuvuuksia
Eija-Liisa Rautiainen, Lassi Pruuki
Duetto 1 Työpaja
34
 Leikkisyys ja toiminnallisuus perheterapiassa
Hanna Lampi, Laura Cantell
Duetto 2 Työpaja
35
 Stimulated Recall Interview-haastattelu pariterapiassa – prosessin tutkiminen ja edistäminen
Jarl Wahlström, Virpi-Liisa Kykyri 
Riffi Työpaja
36
Yksinäisyys parisuhteessa
Kirsi Heikinheimo, J-P Salonen 
Opus 3 37 Perusasioitten äärellä, osa 1. Positiivinen konnotaatio ja uudelleen määrittely
Tapio Ikonen
Opus 1 ja 2 38 ”Tärkeätä, mutta….” -Perhe- ja verkostokeskeinen mielenterveystyö kansallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta tarkasteltuna
Nina Kilkku

39 Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry:n Toivosta turvaa -hanke
Silja Lampinen
Muumimuseo Erikoistyöpaja
Muumit, Tove ja perhedynamiikka – Muumien perheresilienssi.(Etukäteisilmoittautuminen ja maksu kongressi-ilmoittautumisen yhteydessä.)
12.00 – 13.00 | Lounas
13.00 – 14.00 | Rinnakkaissessiot
Pieni sali 40 Seksuaalisuus paripsykoterapiassa
Sanna Aavaluoma
Maestro Työpaja
41
”Mitä ihmettä mä nyt teen?” Perhe- ja pariterapian eettisiä ulottuvuuksia
Eija-Liisa Rautiainen, Lassi Pruuki
Duetto 1 Työpaja
42
 Perhe- ja pariterapeutin Leikkisyys ja Luovuus – kokemuksellinen Workshop
Tanja Pihlaja
Duetto 2 43 Lapsen hyvä tilanne – neuvonpito vanhempien erotilanteessa
Tiina Vormisto

44
Ympärivuorokautinen perhekuntoutus vuoroviikkoasumiseen päätyneiden perheiden tukena
Ilkka Määttä
Riffi 45 Kokemuksellisuuden voima turvallisen kiintymyssuhteen rakentamisessa
Eira Eklund-Mikola, Hanna Pinomaa
Opus 3 Työpaja
46
Vanhemmuus taitoina – terapia toimintana
Jonna Henriksson, Riikka Lamminen, Sirpa Mäkinen 
Opus 1 ja 2 47 Yhteistoimijuus LAKU-perhekuntoutuksessa
Annastiina Vesterinen, Anu Kippola-Pääkkönen

48 Dialektisen käyttäytymisterapian vanhemmuus- ja perhesovellukset lastenpsykiatrialla
Janne Pöyhtäri
14.00 – 14.15 | Tauko
14.15 – 15.15 | Päätösluento
Pieni sali Kuuntelemisen ja läsnäolon taide
Virpi Koskela FT, luovien alojen nomadi
15.15 – 15.30 | Päätössanat
Pieni sali Perheterapiakongressin päätössanat

Huom! Muumi-työpajoihin ilmoittaudutaan etukäteen kongressi-ilmoittautumisen yhteydessä.

Ohjelmamuutokset mahdollisia.

ERIKOISTYÖPAJAT 22.11.-23.11.2022

Huom! Etukäteisilmoittautuminen ja maksu kongressi-ilmoittautumisen yhteydessä.

Erikoistyöpaja: Muumit, Tove ja perhedynamiikka – Muumien perheresilienssi (Muumimuseo, Tampere-talo)

Ti 22.11.2022 klo 9.30-10.30 ja klo 15.00-16.00
Ke 23.11.2022 klo 11.00-12.00

Kukapa ei haluaisi olla osa muumiperhettä! Onneksi muumien perhekäsitys on laaja ja joukkoon hyväksytään kaikki halukkaat ja tarvitsevat. Muumimamman lämmin katse hoitaa, yhteisöllisyys auttaa vaikeuksien läpi, eikä kaikkien tarvitse mahtua samaan muottiin. Tove Jansson (1914-2001) kirjoitti muumitarinoihin paljon omasta elämästään ja perheestään. Kierroksella keskitytään miettimään muumien kautta perheen ja yhteisöllisyyden käsitteitä, sekä avataan hahmojen erilaisia selviytymiskeinoja ja voimavaroja.

Erikoistyöpajoja järjestetään kolme samansisältöistä, max 20 hlö/työpaja (tarvittaessa työpajoja järjestetään 1-2 lisää,  jos kysyntää on). Erikoistyöpajoihin on etukäteisilmoittautuminen kongressi-ilmoittautumisen yhteydessä, ja siitä veloitetaan opastuksen hinta 10 €/hlö samalla. Museon pääsymaksu on kongressiin tulijoilta 10 €, joka maksetaan erikseen Tampere-talon lipunmyynnissä. Huom! Alennushinnan museoon saa jokainen kongressikävijä, jos haluaa vaikka näiden työpajojen ulkopuolella käydä tutustumassa Muumimuseoon.